Финансовата нестабилност променя поведението на търсене в мрежата. Хората с техните надежди и страхове са отразени в това, което се търси в интернет, коментират от компанията eMarketer.

Не е трудно да се предвидят популярни ключови думи само с четенето на заглавията.

Според comScore, търсенето по термини, свързани с икономическия спад, бележи драматичен ръст в последната година – особено по думи, свързани с влошения пазар на труда.

Търсенията по "безработица" и "обезщетения за безработица" са се увеличили през последната година с 206% и 247%, съответно. През декември думата "ипотека" присъства в 7,8 милиона търсения, а "банкрут" – в 2.6 милиона.

"Онлайн поведението отразява интересите и тревогите на американците", коментират от comScore. В Топ 100 на Google от 24 февруари на върха е търсенето по "новата американска чай партия", свързано с тирадата на Рик Сантели по CNBC срещу стимул пакетите.

Потребителите стават все по-опитни в търсенето и могат да стигат по-бързо там, където искат, като използват повече думи. Според Hitwise, броят на заявките за търсене с пет или повече думи се e увеличил с 10% за периода от януари 2008 до януари 2009 година. През същия период, кратките заявки за търсене, съдържащи от една до четири думи, са намалели с 2%.