Учителите от ОУ „Христо Ботев” в гр.Етрополе и детските заведения в града възобновиха учебните занятия и приемат вече децата в своите градини.

Това решение на стачните им комитети е продиктувано единствено от грижата за децата и, че ако нещата се проточат още във времето учениците няма да могат не само да наваксат пропуснатия материал, но и няма да го усвоят както трябва.

Те също са приели при известни условия и уговорки споразуменията между  Единния национален стачен комитет и Министерството на образованието и науката.

Стачната им готовност се запазва.