На предстоящта сесия на общинския съвет, която ще се проведе на 30 април, кметът Георги Георгиев ще внесе предложение за продажба на административната сграда на общинска фирма “Родина 75И”, която се намира на площад “Саранск”. “Установи се, че триетажната масивна сграда, намираща се в кв.49 по плана на Ботевград, не се използва по предназначение и не носи необходимата икономическа ефективност” – мотивира се градоначалникът в докладната до местния парламент.

Административната сграда е оценена за 1 192 000 лв. Тя е със застроена площ от 504 кв.м и разгъната застроена площ от 1697.55 кв.м. със съответните 81.295% идеални части от общата част и толкова от правото на строеж в първи урегулиран поземлен имот на квартал 49 по плана на Ботевград. В оценката влизат и три броя метални гаражи с обща площ от 45 кв.м.