Към момента болницата дължи 45 000 лв. към доставчици на медикаменти и 180 000 лв. за заплати на персонала. Това стана ясно по време на днешното заседание на ОбС, на което бе обсъден и гласуван отчетът на лечебното заведение за миналата година. Кметът на общината отправи препоръка към ръководството на МБАЛ да нe сключва договори за разсрочено плащане на медикаменти, както и да не доставя нови лекарства, докато не изплати задълженията си към фирмата-доставчик. Георги Георгиев даде срок на управителя да покрие задълженията от 45 000 лв. до края на следващия месец.

“Няма логическа връзка да отчитате ръст на средната работна заплата в болницата, а да имате задължения към персонала” – допълни градоначалникът. Иначе той изказа благодарност на управителя д-р Филев и предложи общинският съвет да даде много добра оценка за работата му до този момент. Съветниците гласуваха предложението. Те единодушно подкрепиха и второто предложение на Георги Георгиев: общината да отпуска всеки месец по 1000 лв. от собствени приходи за допълнително възнаграждение на анестезиолог. Кметът заяви, че общината ще осигури и жилище на лекаря-специалист, който се съгласи да бъде назначен на постоянен трудов договор в МБАЛ - Ботевград.