За периода януари-октомври 2015-та общинската фирма е реализирала загуба от 286 000 лева.  


Управителят на ВиК „Бебреш” Радослав Наков е представил на вниманието на председателя на ОбС - Ботевград и на  общинското ръководство финансов отчет на дружеството за периода 1 януари – 31 октомври 2015 год. В отчета се посочва, че общият размер на задълженията на общинската фирма към края на миналия месец възлизат на 1 352 000 лева. Вземанията за същия период са в размер на 424 000 лева. В загубата от 286 000 лева са включени разходите за амортизация на Дълготрайни материални активи – 164 000 лева.


В отчета се съобщава, че запорираните от НАП банкови сметки на дружеството се освобождават само чрез ежемесечно подаване на искане за неотложно плащане. За да бъде подписано въпросното искане, е необходимо дружеството да внесе по банкова сметка на НАП сумата от 70 000 лева. Радослав Наков иска с тази сума общината да подпомага дружеството ежемесечно, като посочва, че в противен случай то ще бъде изправено пред невъзможността да изпълнява функциите си по доставка на вода на населението в общината.


„Ако общината няма възможност за директна финансова помощ, трябва незабавно да се предприемат стъпки за преминаване на дружеството към ВиК – София област”, предлага Радослав Наков в отчета на общинската фирма.


От справка за разходите за външни услуги за месец октомври, приложена към отчета, става ясно, че общинското дружество разчита изцяло на техника - багер, булдозер и други, наета от частни фирми. Само за миналия месец ВиК е заплатило: общо 8570 лева на „Ивко 96” за „отпушване на канал”; 2 100 лева на ИКБ груп /фирмата на съпруга на бившия председател на Общинския съвет Йорданка Лалчева/; 1500 лева на „Семекс”; 1050 лева на ЕТ„Цеки – Марин Захариев”. 


Дейността и финансовото състояние на дружеството ще бъдат обсъдени на извънредна сесия, която ще се проведе в понеделник от 17.30 часа. Тогава ще бъде решено дали управителят Радослав Наков ще остане на отговорната длъжност, или ще бъде освободен.