Съветниците арх. Димитър Маринов, Петя Кочкова, Цеца Христова, инж.Антон Стоянов и д-р Валери Радков гласуваха "против" предложението на градоначалника за продажба на административната сграда на фирма “Родина 75И”. Иван Гавалюгов, Марсел Методиев, Михаил Димитров и Цветан Коцев се въздържаха. “За” продажбата на обекта гласуваха 18 съветници.

Съветникът арх. Димитър Маринов обясни отрицателния си вот така: Не веднъж съм изразявал публично мнението си, че общинска фирма “Родина 75И” трябва да продължи да съществува. С продажбата на сградата се пристъпва към нейната ликвидация. Другата причина е, че предложената оценка е много ниска за имот в центъра на града. Третата причина да гласувам “против” е свързана с обстоятелства за лоялност към евентуални бъдещи купувачи. Имотът не е обезпечен с определена прилежаща територия за паркоместа”. 

“Политиката на общината по отношение продажбата на общинско имущество не е правилна. Продажбата на административната сграда е поредния капан за бъдеши купувачи” – каза в допълнение Антон Стоянов.

В отговор кметът заяви, че сградата трябва да бъде продадена, защото не се ползва по предназначение.

Сградата на фирма “Родина 75И” ще бъде предложена за продажба на публичен търг с тайно наддаване. Първоначалната тръжна цена на обекта е 1 192 000 лв.