Икономическата криза рефлектира неблагоприятно върху продажбите на общински имоти. Това заяви кметът на общината Георги Георгиев по време на вчерашния брифинг с медиите.

“От продажби на общински имоти осигуряваме финансов ресурс за социални дейности, като изграждане на клуба на учителя, подпомагане на майките и др. Както в други обшини, така и в нашата има застой на пазара на недвижими имоти. Това обаче не означава, че общинското ръководство няма да изпълним обещанията си, които е дало на своите избиратели” –каза кметът.

На този етап няма проявен инвеститорски интерес към големите общински обекти -  високия корпус на болницата, обособени части от бившия младежки дом, терени на територията на бившето военно поделение и др, които бяха обявени за продажба през 2008 год. Да припомним, че в бюджета за тази година са заложени 5 000 000 лв. от продажби на общински имоти в Ботевград и селата.