Днес общинският съвет проведе последната за мандата си редовна сесия. Украсата на залата с изкуствени цветя е показателно за стила на управление, който кмета наложи през последните 4 години. Днешното заседание не бе изключение, а потвърди тоталитарния начин на вземане на решения. И днес градоначалникът не пропусна да нападне  грубо опонентите си, окачествявайки ги като хора на безредието и хаоса. Повод за ругатните бе докладната записка за създаване на още едно общинско предприятие, този път с предмет на дейност почивно дело. То ще включва новопостроената младежка база в Боженица и ще се казва "Боженишки Урвич". Едва след запитването на съветници от БСП стана ясно, че към това предприятие ще бъдат включени и други обекти в общината, като базата на фирма “Родина”, станцията за отдих в Рашково и др. Съветниците гласуваха също да се купи още един служебен автомобил, който да снабдява с продукти младежката база. И въпреки че администрацията бе предвидила средства до 5 хил. лева, един от отявлените поддръжници на кмета – Йордан Йорданов, предложи сумата да се увеличи на 10 хил. лв., което веднага бе прието.

Пречиствателната станция за питейни води във Врачеш се предоставя за стопанисване на фирма ВиК, решиха още съветниците на последното си заседание.

Предстои да бъде обявен и конкурс за възлагане на обществен превоз по две автобусни линии за София и една за Боженица. Макар че конкурсът за останалите бе проведен в началото на годината, общинската администрация едва сега се сеща, че трите линии се обслужват от временни изпълнители.

Минути, преди председателят да удари последния за мандата звънец, бяха избрани временни кметове за Ботевград и селата, където ще се провежда пряк избор на 28 октомври. За Ботевград това е Венцислав Гарвански, за Трудовец – Галина Маринова, за Врачеш – Цветоплама Езекиева, за Скравена Цеца Петрова, Литаково Красимир Кръстев, Новачене Ангел Игнатов, Гурково Семко Семков и Радотина Цветан Танев. Те ще изпълняват длъжността кмет за периода от 19 октомври до полагане на клетва на новоизбраните.