Поради преустройство на вътрешната телефонна система в Общинска администрация, досегашният код 82 за директно избиране на телефоните в сградата за момента не работи.

Връзката със службите се осъществява чрез оператор на телефон 6-23-29.