Имотите се намират на територията на Ботевград. За продажбата им са организирани множество търгове от страна на общинската администрация, но към тях няма проявен инвеститорски интерес. Цените на обектите са актуализирани. Новите оценки ще бъдат внесени за гласуване в общинския съвет. Една част от имотите са отредени за жилищно строителство, а друга – за общественообслужваща дейност.