Административният съд е образувал дело по жалбата на “Малтехагро” срещу заповедта на кмета Георгиев да бъде съборен магазинът на фирмата, който се намира срещу зеленчуковия пазар в Ботевград. В тази връзка правораздавателният орган отменя заповедта на градоначалника до приключване на административното дело с влязъл в сила съдебен акт. Първото заседание по дело №673 на Административния съд ще се проведе през септември, съобщиха от ръководството на "Малтехагро".