Всеки месец министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов ще обсъжда съвместно с представители на пенсионерските съюзи проблемите, касаещи възрастните хора в България. Това стана ясно след вчерашната среща в МТСП между министър Младенов и Обединения съюз на пенсионерите в България.

Председателят на съюза Сава Гърбузанов изрази своята подкрепа относно предприетите от министерството действия по пренасочване средствата от програмата, осигурявала доскоро морска почивка на пенсионери към програма, която ще разкрие обществени трапезарии за социално слабите граждани в страната.

Сава Гърбузанов даде своята положителна оценка и относно предстоящото увеличение на „вдовишките” добавки, както и относно нарастването на добавката към пенсиите на лицата, навършили 75 години.