С решение на ЕК от 13 август 2009 г. на България се разрешава да предостави национални доплащания към директните плащания за 2009 г. по схеми и в размер в съответствие с искането на България от 29 май 2009г.

В решението на ЕК са одобрени национални доплащания по четири схеми за подпомагане:
-единно плащане на единица площ (лева/хектар);
-плащане за говеда - ще се предоставят плащания според броя на говедата в стопанството, като избираеми за подпомагане през 2009 г. са стопанства, които към 28 февруари 2009 г. са отглеждали 5 или повече говеда;
-необвързана схема за овце и кози - по тази схема плащания ще се предоставят според броя на овцете-майки в стопанството, като избираеми за подпомагане са стопанствата, които към 1 октомври 2008 г. са отглеждали повече от 20 броя овце-майки и към 28 февруари 2009 г. повече от 20 кози–майки;
-обвързана схема за овце и кози - ще се предоставят плащания за овце–майки и кози–майки според броя на овцете-майки и/или козите–майки отглеждани в стопанството. Избираеми за подпомагане са стопанства, които към датата на представяне на заявлението за подпомагане отглеждат повече от 20 овце-майки и/или повече от 20 кози–майки.

Земеделските стопаните, които отговарят на изискванията по съответните схеми, могат да кандидатстват по всяка една от схемите едновременно.