Експерти от Министерството на земеделието и храните и служибите за съвети в земеделието разясниха на земеделските стопани от Ботевградская край какви са начините и сроковете за кандидатстване по мерките към Програмата за развитие на селските райони. Това стана на семинар, които се проведе днес в зала “Венера” на хотел “Ботевград”. 
“Благодаря на всички земеделски производители, които дойдоха и зададоха своите въпроси. Ние се постарахме всеки един от тях да получи отговор на въпросите, свързани с мерките по програмата”, каза Диана Трифонова, държавен експерт “Развитие на селските райони” към Министерството на земеделието и храните. Тя очерта акцентите по отделните мерки. “От 1 ос акцентът е поставен върху мярка 121 – Модернизиране на селските стопанства. Това е най-голямата инвестиционна мярка в Програмата за развитие на селските райони, с най-голям финансов ресурс. От 4 до 15 юли е следващият период на прием по индикативния график, който е качен на сайта на Министерството на земеделието и храните и на сайта на Държавен фонд “Земеделие”. В посочения срок земеделските стопани ще могат да подадат своите проектни предложения. Те могат да кандидатстват за инвестиции, свързани с покриване на изискванията по така наречената нитратна директива, могат да кандидатстват фермите втора и трета група, които произвеждат краве мляко, за преминаването им в първа група. Третият гарантиран бюджет е насочен към животновъдните обекти, които трябва да покрият задължителините изисквания по хуманно отношение към кокошки носачки, хуманно отношение към свине и към бройлери. Четвъртият гарантиран бюджет е свързан с приминаване на стопанствата от конвенционално към биологично производство, като по този начин се гарантира по-висока цена на земеделските продукти и пазар”, обясни Диана Трифонова.
Информация бе предоставена и за останалите мерки по програмата за развитие на селските райони.
От областната служба за съвети в земеделието подчертаха, че предлагат безплатна консултантска помощ на зедемелските стопани, които желаят да кандидатстват за европейски субсидии. “За изготвяне на бизнес план, както и за оказване на помощ при неговата реализация, също не се заплаща”, казаха експертите.
По време на днешния семинар земеделските производители от Ботевградския край са проявили изключителен интерес към биологичното земеделие и към мярката за агроекологични плащания, която им осигурява стабилен доход за това, че предостовят екологична услуга на обществото.
Еспертите призовават земеделските стопани - производители на мляко, да инвестират за подобряване на качеството. Това се налага, тъй като от 1 януари 2012 год. млякото, което не отговаря на стандартите, няма да бъде изкупувано от млекопреработвателните предприятия. За покриване на изискванията ще се отпуска и финансова помощ от държавата.  
Животновъдите с ферми І-ва категория за София област са 35 с общо 1748 броя животни. В региона са регистрирани 19 ферми от ІІ-ра категория с общо 687 крави. Най-много са фермите от ІІІ-та категория  – 957 с общ брой на животните 7106. С повече от 10 животни са 160 ферми, информираха експерти.