“В писмо до изпълнителния директор на Нацоиналното сдружение на общините в Републка България подобробно обясних какви са причините за лошото финансово състояние на общинските болници. Направих и пет конкретни предложения за преодоляване на проблемите в лечебните заведения: разходите на всяка общинска болница за транспорт, отопление, електричество и вода да бъдат включение в бюджета на общината и отпускани от държавния бюджет; да бъдат равнопоставени в заплащането всички болници, в които се лекуват тежко болни или сериозно оперирани  в ОАРИЛ; когато Министерството на здравеопазването повишава заплатите, да превежда ежемесечно и средствата за това повишение; здравното ведомство да поеме като отделно перо поддръжката на машините и водната инсталация в хемодиализните центрове към общинските болници и да осигури допълнително заплащане на разходите направени от общинските болници за преминалите през Спешната помощ и нехоспитализирани в общинската болница пациенти. Нямам яснота дали г-жа Гинка Чавдарова е поставила тези предложения пред Министерството на здравеопазването”, каза пред наш репортер управителят на МБАЛ – Ботевград д-р Филип Филев. Той уточни, че от изпращането на писмото до изпълнителния директор на НСОРБ е изминала близо една година, но отговор все още няма.