По време на сесията на общинския съвет, която бе проведена на 24 септември, съветникът от БСП Цветан Коцев изрази мнение, че “има недоглеждане в управлението на общинската собственост”. “Българска социалдемокрация не е парламентарно представена партия, а има свой клуб, предоставен от общината. В същото време помещението е преотдадено под наем на борса за учебници. Това противоречи на договорните отношение с общината”, мотивира се Коцев.
В отговор кметът Георгиев каза, че приема сигнала и ще разпореди проверка по случая.
Между другото в клуба на партия “Българска социалдемокрация” действително се помещава борса за учебници в продължение на няколко години