На извънредната сесия, която приключи преди минути, съветниците отмениха свое решение от 11 февруари 2009 год. за изменение и допълнение на тарифата за определяне на минимален месечен наем за ползване на общински обекти. Според това решение лекарите от доболничната помощ трябва да плащат наемна цена от 4.лв/кв.м.
На сесията стана ясно, че отмяната се налага заради неспазен срок за насрочване и провеждане на публично обсъждане със заинтересованите лица.

“Публично обсъждане е проведено, но девет дена преди да бъде подложено на гласуване съответното решение. Този път ще спазим процедурата, ще насрочим обсъждане в законовия срок от 14 дни и отново ще внеса предложението за гласуване в ОбС”, каза кметът Георги Георгиев. Той подчерта, че отмяната се налага "заради някои съветници, които обслужват интересите на отделни граждани", но не уточни какво има в предвид и не назова конкретни имена. Градоначалникът бе категоричен, че няма да преподпише старите договори за наем 1 лв./кв.м с лекарите от доболничната помощ.