На вчерашната среща с лекарите от доболничната помощ кметът Георгиев напомни, че общината работи по проект са осигуряване на средства за ремонт на болницата. “Пари се предвиждат и за ремонт на източното крило на доболничната помощ” – каза градоначалникът. Той заяви, че общината може да осигури средства от собствени приходи за газифициране на западното крило в сградата. Някои от присъстващите лекари обаче изразиха мнение, че отоплението на газ ще им излезе много скъпо и има опасност да фалират, но след това допълниха, че ще обсъдят допълнително предложението.
По време на срещата общинският кмет сподели и друга своя идея: общината да поеме потребителските такси за профилактичните прегледи на жителите на Ботевград и селата.