Главна инспенкция на труда извърши масови проверки на работодатели в цялата страна. Установено е, че общата сума на изплатените от работодателите на работниците и служителите забавени заплати възлиза на 12 300 000 лв. в периода от средата на август до днес.
Най - големи суми на изплатени трудови възнаграждения през седмицата, 26.10. - 30. 10.2009 г., след извършените от ГИТ проверки, са в предприятията: „Пътстрой 92 Ботевград" - 200 000 лв., „Бумитранс" ЕООД - 71 000 лв. и от предприятия в икономически дейности: „Строителство на сгради", „Строителство на съоръжения", „Специализирани строителни дейности" и „Охрана и разследване".
През посочения период най-голяма сума на изплатени трудови възнаграждения е констатирано от Дирекциите „Инспекция по труда" в София град - 234 050 лв. и Монтана - 222 600 лв., съобщава пресцентъра на Главна инспекция по труда.