Да бъдат отпуснати 170 хиляди лева от републиканския бюджет за обезопасяване на река Тунджа на територията на община Ямбол иска кметът.

Това е второто искане, което се отправя към държавата, за да се осъществи проектът, пише Sliven.info.
Трябва да се коригира коритото, да се отстранят дърветата и да се ремонтират дигите.

В коритото на реката в района на индустриалната зона растат около 200 дървета на 30-40 годишна възраст, които ограничават проводимостта на водния поток. При високи води се създава забентване с носените от водата материали и реката прелива. 

За да бъдат предотвратени бедствия при пълноводие на река Тунджа специалисти от Хидрометеорологичната станция в Ямбол ежедневно следят за нивото на реката.

Служителите предупреждават и, че при проливни дъждове или изпускане на язовир „Жребчево" е възможно затлачване на коритото, разлив и разкъсване на дигата в гъстонаселен жилищен район и прекъсване на път ІІ-53 от републиканската пътна мрежа.