Хората със заболявания, за които на този етап от развитието си медицината не може да направи повече, няма да бъдат преосвидетелствани. Това предвиждат проектите на новата Наредба за медицинската експертиза и новият Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и регионалните картотеки. Целта на промените е да се съкрати срокът за получаване на медицинска експертиза и да се увеличи контролът над издаването й. Проектите са разработени от експерти на Министерството на здравеопазването, Националната експертна лекарска комисия, Министерството на труда и социалната политика, Националният осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса, регионалните центрове по здравеопазване и представители на неправителствени организации на хората с увреждания. Промените предвиждат да бъде съкратен срокът за получаване на експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК. Това ще стане чрез пренасочването на част от пациентите към новите органи на медицинската експертиза – детските експертни лекарски комисии – ДЕЛК. Те ще се разкрият към многопрофилните болници в областните градове и София. При освидетелстването на децата до 16 години ще се определят  видът и степента на увреждане. Същите правила ще важат и за възрастните хора, придобили пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване. Това ще скъси чувствително сроковете за произнасяне на експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК. На хората в трудоспособна възраст ще им бъде определяна степен на трайно намалена работоспособност.

Освен това в състава на общите лекарски консултативни комисии ще могат да се включват невролози и неврохирурзи, както и  специалисти по очни и детски болести, когато липсват възможности за изграждане на съответните специализирани комисии. Това ще скъси пътя на пациентите до медицинската експертиза. Също така ТЕЛК-овете с натоварен график ще могат да увеличават щата си, когато броят на хората за освидетелстване се повиши, но не е достатъчен за създаване на нова комисия. Лекарите от ДЕЛК, ТЕЛК, както и от териториалните поделения на НОИ ще минават при задължителни курсове за квалификация  в НЕЛК всяка година, съобщи пресцентърът на здравното министерство.