Задълженията на МБАЛ Ботевград към 31 януари 2017 възлизат на 445 186 лева. В сравнение с 2016 те са нараснали с 246 485 лв.  Получените приходи за дейността са в размер на 3 100 987 лева, с близо 100 000 лева по-малко в сравнение за същия период на предходната 2016 година. Извършените разходи за миналата година възлизат общо на 3 351 719 лв.


През 2017 год. използваемостта на легловия фонд се е увеличил с 3.64 на сто. Броят на преминалите болни е намален с 2%, а оборотът се е увеличил с 2.81 пункта. Запазват се стойността на един преминал болен, стойността на един леглоден и на един лекарстводен.


Средната работна заплата се е увеличила от 982 лева на 1003, 84 лв.


Това са данни от анализа за дейността на болницата за 2017 год. Отчетът бе включен в дневния ред на вчерашната сесия на Общинския съвет. Обсъждането продължи повече от час и половина. Съветниците буквално атакуваха управителя на МБАЛ д-р Красимир Кушев с въпроси. Те се поинтересуваха какви са причините за нарастващите задължения, какви стъпки е предприело ръководството на болницата за решаване на кадровия проблем. Обърнаха внимание и на допуснати неточности, и разминавания в някои цифри в анализа. 


Като основни причини за нарастващите задължения д-р Кушев посочи фактът, че от 2006 година цените на клинични пътеки не са актуализирани, а средствата за работна заплата са се увеличили повече от два пъти. Загубите на МБАЛ ежемесечно са около 15 000 лева от увеличения фонд “работна заплата“ и от наложените ежемесечни лимити от НЗОК. 


Бившият главен счетоводител на болницата – Григорий Гешев, който присъстваше на сесията, също поиска думата. Той заяви, че през 2013 и 2014 год. МБАЛ е работила добре. По негови думи финансовият проблем се задълбочава от 2015 година, когато НЗОК въвежда лимити на болниците, над които Касата спира да им плаща. Така те не получават пълния размер на средствата за реално извършена дейност. 


Всъщност поводът Григорий Гешев да присъства на сесията бе съвсем друг. В представения анализ за дейността на болницата д-р Кушев посочва, че до края на май 2017 година не е знаел какво е действителното финансовото състояние на болницата, тъй като главният счетоводител му подавал невярна информация, а в същото време непрекъснато пристигали неплатени фактури със задължения от 2015 год.  В отговор Гешев заяви пред съветниците, че тези твърдения не отговарят на истината. “С д-р Кушев ще се видим в съда“, заяви още той. 


Проблемът с кадровия дефицит в болницата също бе широко дискутиран. Д-р Кушев уведоми съветниците, че е върнал в болницата четирима лекари и е назначил три медицински сестри, но с това той не е решен.  Болницата продължава да изпитва остра нужда от хирурзи. През миналата година се е наложило двама от общо четиримата на брой хирурзи да отсъстват по обективни причини, което се отразило на финансовото състояние на болницата.


МБАЛ разполага със седем анестезиолози, като трима от тях са на граждански договор. Това съобщи още управителят на болницата в отговор на въпрос, зададен от д-р Илин Черняшки. 


Дискусията вероятно щеше да се проточи, ако не бе предложението на Дамян Маринов за прекратяването й. Съветникът поиска кметът Иван Гавалюгов също да вземе отношение по темата. 


“На практика задълженията на болницата се удвояват всяка година, като за това има и субективни, и обективни причини“, заяви кметът. Той уведоми съветниците, че всяка седмица получава финансов отчет за дейността на МБАЛ и знае какви са приходите и разходите, как нарастват задълженията и кои от тях се покриват.  


“Този резултат не е изненада за нас. Лампичката отдавна ни е светнала. Имаме ежемесечни регулярни срещи с д-р Кушев. Опитваме се да помогнем. Но, разбира се, д-р Кушев за това се яви на конкурс, който спечели с една програма, която трябва да изпълнява. Ако счита, че има обективни причини, поради които не може да я изпълнява, трябва да я актуализира“, каза още Иван Гавалюгов.


Кметът бе категоричен, че проблемът с кадрите, заради който поиска смяната на предишния управител – д-р Филев, не е решен.  “Опасявам се, че дори да отпаднат лимитите, както се говори, нашата болница с наличния кадрови състав няма да успее да заработи толкова, че да си покрива задълженията“, допълни той. 


Иван Гавалюгов сподели със съветниците как може общината да подпомага болницата, ако не отпаднат лимитите, като внесе предложение в ОбС реално извършената над лимита дейност, но незаплатена от Здравната каса, да бъде разплатена от общинския бюджет в размер на 50% под формата на временен безлихвен заем.   


В края на изказването кметът апелира към д-р Кушев да направи коректен бизнес план за настоящата година, а не пожелателен. 


С 10 гласа “за“, 2 “против“ и 14 “въздържал се“ ОбС не прие анализа на дейността на болницата за 2017 година. Съветниците подкрепиха единодушно предложението на Тихомир Найденов. В хода на дискусията той предложи във финансовия отчет на болницата, който предстои да бъде внесен за обсъждане в ОбС през март, д-р Кушев да приложи и аналитична справка за извършените разходи. Според Найденов така ще бъдат спестени много въпроси, свързани с тях.