От отдел „Местни данъци и такси” на община Ботевград напомнят, че от утре – 1 март, започва плащането на първата вноска на данък сгради и такса битови отпадъци. На предплатилите годишния размер на данъка и таксата  в срок до 30 април – се прави отстъпка от 5 на сто.
За улеснение на собствениците на имоти в селата – данък сгради и такса смет ще се събират в съответното кметство.
На 31 март изтича срокът за плащане на първата вноска на данъка за превозните средства.