Кметът на Ботевград Георги Георгиев раздаде финансова помощ на 99 майки, родили през миналата година. 21 от жените са с висше образование и получиха по 600 лева. На две майки бе дадена финансова помощ за близнаци.
Общият размер на сумата, която кметът раздаде на майките, бе 45 100 лева. “Извинявайте, че не ви предоставихме по-рано тези средства. Не само държавата е в криза, а и общините, в това число и община Ботевград. Средствата за вас осигуряваме от продажби на общински обекти. В тази кризисна ситуация трудно реализираме сделки, но успяхме да заделим средства за вас, защото заслужвате – родили сте деца на нашата община”, каза пред майките Георги Георгиев и добави, че с готовност ще отговари на въпросите им. Една от майките предложи да се поставят спящи полицаи пред детската площадка и детската градина на улица “Рила”. Георги Георгиев обеща, че искането й ще бъде изпълнено. Младите жени поставиха и други въпроси на кмета.