Естественият прираст в община Ботевград за първото полугодие на тази година е отрицателен, показва статистика на общината. 149 бебета са родени в ботевградската болница, но не всички са с постоянен адрес в община Ботевград. 9 бебета с постоянен адрес в Ботевград са родени в чужбина – по 2 в САЩ и Италия и по 1 във Великобритания, Канада, Люксембург, Швейцария и Германия.
Броят на починалите за първото полугодие е 252. От тях 146 са били жители на Ботевград.
Сключените бракове за отчетния период са 39.
Механичният прираст също е отрицателен. През първото полугодие в община Ботевград са дошли да живеят 172-ма души, като 98 от тях са се заселили в града, а останалите – в селата. Броят на жителите, които са се изселили, е 205. От тях 150 са напуснали града.