В Областната администрация на Софийска област се проведе заседание на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие. Заседанието бе ръководено от заместник-областния управител на Софийска област Росица Иванова. На срещата присъстваха Снежана Славчева, директор на Дирекция „Регионална служба по заетостта” - София, кметът на община Правец Никола Нитов, представители на синдикати, неправителствени организации, дирекциите „Бюро по труда” в областта.
Във встъпителните си думи Росица Иванова подчерта значението на регионалните Програми за заетост в предвид сериозното състояние на пазара на труда и високото ниво на безработица в Софийска област /11,8% при 9,14% средно за страната/, както и икономическата криза в България.
Основна точка в дневния ред бе разглеждане на идейни предложения за регионални програми за заетост, разработени в изпълнение на чл. 31, ал.1, ал.2 и ал.3 т.3, чл. 32 и 33 от Закона за насърчаване на заетостта, за преодоляване на проблемите на пазара на труда и намаляване на регионалните различия в заетостта и безработицата. Докладчик по темата бе Снежана Славчева. Тя отбеляза със задоволство, че за краткия срок /около 20 работни дни/, който им бе даден, считано от 30 август 2010 г.,14 общини от областта са успели да разработят идейни предложения, като община Костенец е представила два проекта. Предвижда се по тези 15 предложения работа да намерят близо 320 души.
Новото, е че се предлагат мотивационни обучения, насочени към рисковите групи. Те са изключително важни за успеваемостта на един проект. Славчева призова синдикатите, които имат опит, да се включат в тези обучения, когато предложенията бъдат одобрени от Министерството на труда и социалната политика. Положителна тенденция е разширяването на партньорствата, особено в предложенията, свързани с екологията. Общините също се ангажират да дофинансират със собствен ресурс предложените проекти.
Представител на КНСБ Диана Найденова припомни, че регионализацията на пазара на труда е сред приоритетите на Европейския съюз и Министерството на труда и социалната политика. Тя напомни, че идейните предложения трябва да са насочени към решаване на специфичните трудности на всяка община от Софийска област, а не да се опитват да разрешат общи за цялата страна проблеми, които се покриват от националните програми „ОСПОЗ” и други. Тя обърна внимание на директорите на Дирекции „Бюро по труда” за по-активно взаимодействие и включване в регионалните програми и на представители на фирми от частния бизнес.
Снежана Славчева съобщи, че от юни 2011 г. ще има нови сесии за разработване на регионални програми със срок на изпълнение от месец септември 2011 г. Дотогава има време да се разработят по-мащабни проекти, не само на ниво общини, но и на областно ниво, като изключително важно е активно да бъде привлечен и частният бизнес.
След ползотворна дискусия и последвало обсъждане на представените идейни проекти, Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие одобри единодушно предложенията за регионални програми за заетост за общините Антон, Ботевград, Етрополе, Златица, Копривщица, Правец, Ихтиман, Елин Пелин, Костенец, Самоков, Долна Баня, Своге, Годеч и Чавдар.
От октомври се очаква да стартира нова програма за наемане на безработни младежи със средно и висше образование, съобщи Славчева. Тя предложи да се направи масирана кампания от Областната администрация на Софийска област и регионалните бюра по труда, като се изпратят официални писма до потенциалните работодатели, подписани от областния управител на Софийска област Красимир Живков, който е и председател на Областната комисия по заетост.