Община Ботевград съобщава на всички заинтересовани органи, организации, физически и юридически лица, че на 25.10.2022 г. от 18:00 ч. в салона на Народно читалище "19-ти февруари 1906" - Скравена, кметът на общината - Иван Гавалюгов, експерти от общинска администрация и проектанти ще представят идейния проект за цялостна реконструкция на площадното пространство пред и около Костницата в с.Скравена.


Проектът предлага цялостна реконструкция на площадното пространство пред и около Костницата. Неговата цел е да се запази основния архитектурен облик на центъра на селото, като се запазят всички паметници, поставени около Костницата и в зелените площи. Запазват се абсолютно всички дървесни видове и се увеличат зелените площи и растителността.


Предвиджда се нова настилка по местата за паркиране и се обособят нови паркоместа. Подменя се настилката както на площада, така и в останалите пешеходни зони. Увеличават се местата за отдих на деца и възрастни, а на поджодящо място се изгражда сух фонтан.


Проектът запазва мястото на спирката в посока Враца. Изгражда се пешеходна връзка между площада и сградата на кметството, като тротоарната настилка прекъсва уличното платно по подходящ начин, давайки предимство на пешеходците. Предвиждат се джобове за контейнери на местата, където са разположени и в момента. Подменя се и осветлението, изгражда се нова отводнителна мрежа.


Приблизителната площ за реконструкция е около 8 000 кв.м.


ВИДЕО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТА