Община Ботевград съобщава на всички заинтересовани органи, организации, физически и юридически лица, че на 18.03.2022г. от 17:30 ч. в зала "Ботевград" кметът Иван Гавалюгов и експерти от общинска администрация отново ще представят идейния проект за благоустрояване на междублокови пространства в жилищен комплекс „Васил Левски“.


Видеопредставяне на идейния проект: https://www.youtube.com/watch?v=HeqYjf8aMto


С оглед облекчената епидемичната обстановка в страната общественото обсъждане ще се проведе изцяло присъствено при спазване на противоепидемичните мерки за безопасност.