Почти цялата ограда на ОДЗ “Кокиче” е разрушена. Счупени са и няколко пейки в двора на детското заведение. Авторите на вандалския акт не са известни. Стореното от тях дълбоко възмути родители. “Явно не сме достатъчно европейци, след като се налага да се охраняват детските градини срещу посегателства” – заявиха те.

Наскоро ОДЗ “Кокиче” стана на две години, но вече се нуждае от ремонт.