Община Ботевград има намерение да кандидатства по проект „Красива България” на Министерството на труда и социалната политика. По мярка 02 „Подобряване на социалната инфраструктура” ще бъде внесено за финансиране проектно предложение „Ремонт на ДГ „Слънце“, гр. Ботевград” на стойност до 450 000 лева. Това става ясно от докладна записка, внесената от общинското ръководство в местния парламент.


Общата стойност на бюджета на проект „Красива България” е минимум 60 000 лева и максимум 450 000 лева с ДДС. Съфинансиращата вноска от кандидата, в случая община Ботевград, е минимум 50%. Финансирането от проект „Красива България” при двете мерки е максимум 130 000 лева с ДДС.


Разпределението на общия бюджет за обект по мярка М02 със стойност на строително-монтажни работи или строително-ремонтни работи над 250 000 лева с ДДС, е както следва: 90 % от общия бюджет за проектното предложение са средства за СМР/СРР на обекта; 4 % от общия бюджет за проектното предложение са средства за професионално обучение на регистрирани в ДБТ безработни лица; 6 % от общия бюджет за проектното предложение са средства за организация, оперативно управление и контрол от страна на проект „Красива България”.


В рамките на проектното предложение се предвижда в детското заведение да бъдат изпълнени следните дейности: вътрешен ремонт, подмяна на вътрешни инсталации (електро, ВиК и отоплителна), осъвременяване на вътрешни архитектурни покрития, както и дейности за благоустрояване на дворно пространство на ДГ „Слънце“.


Предложението ще бъде разгледано от ОбС на редовното заседание, което ще се състои утре – 22 декември.