Светият Синод на Българската православна църква отправя призив към православните българи да заявят религиозната си принадлежност в преброяването на населението и жилищния фонд, като отговорят на въпроси 12 и 13, които не са задължителни. В призива се посочва: “Всички православни християни – кръстени – приели св. тайнство Кръщение, да отбележат в част 4 – НАСЕЛЕНИЕ на ПРЕБРОИТЕЛНАТА КАРТА за 17-ото преброяване на населението и жилищния фонд: въпрос 12 „Религиозен ли сте?” - т. 1 - „Да” и въпрос 13 „Вашето вероизповедание е:” - т. 1 - „Източноправославно”.
Светият Синод счита, че макар и незадължителни, отговорите на въпроси 12 и 13 са много важни за отстояването на националната, религиозната и културната идентичност на българската нация. Нещо повече, да потвърдим, че сме религиозни, да изповядаме, че сме православни християни, означава открито и смело да засвидетелстваме вярата си в нашия Господ Иисус Христос, което е наше върховно задължение и спасително дело.
Скъпи в Господа братя и сестри,
Нека помним благото обещание на Спасителя: „Всеки, който Мене признае пред човеците, ще призная и Аз него пред Моя Отец Небесен, а който се отрече от Мене пред човеците, и Аз ще се отрека от него пред Моя Отец Небесен” (Мат. 10:32-33).
Затова да бъдем ревностни носители и изразители на светото Православие в съвременния свят, като изповядаме вярата си в Богочовека Христос, следвайки светлия пример на нашите достойни предци. Амин!”.