Районен съд-Ботевград ще се включи в инициативата "Мениджър за един ден, която ще се проведе на 29 март. Четирима възпитаници на ГПЧЕ "Алеко Константинов", Правец ще се влязат в ролята на административни ръководители и съдебни служители.
Председателят на съда Илияна Цветкова ще "сдаде" поста на младите мениджъри за един ден, но ще им възложи и конкретни административни казуси за решаване. Учениците от гимназията ще проведат анкета за административното обслужване в съда. Очаква се те да споделят и своето мнение за начина, по който трябва да се държат и изглеждат на работното си място съдебните служители.
Идеята на инициативата е учениците да имат възможност да преживеят един реален работен ден и да се вдъхнови младото поколение за работи в държавната администрация.
Официално откриване на инициативата  „Мениджър за един ден" е в 10 часа, последвано от работна среща и запознаване с екипа на Районен съд-Ботевград. Срещата ще завърши с подписване на стажантски договор.