Общинският съвет  прие информация за дейността на общинските предприятия “Обредни дейности” и “Автогари и транспортно обслужване”. Повече време отне обсъждането на отчета на ОП “Обредни дейности” за миналата година. Във връзка с дейността на общинското предприятие бяха отправени въпроси и мнения от страна на съветници. Арх. Димитър Маринов предложи общината да започне процедура за утвърждаване на нов терен за гробищен парк. Петя Кочкова се поинтересува какви са взаимоотношенията на ОП “Обредни дейности” с частните траурни агенции на територията на Ботевград и защо предприятието не е представило бизнес-план. Цветан Коцев попита защо “Обредни дейности” няма разчет за приходите и разходите за тази година. Евгения Ананиева отправи препоръка да помисли за места, на които да бъдат сложени табла за некролози.

“Не съм изненадана, че има въпроси, защото ние работим 365 дни в годината и работата ни е изложена на показ. Материалната база, която стопанисваме, се ползва от всички граждани. Първо, искам да успокоя г-н Маринов, че новото разширение на гробищния парк, което се пусна в действие, е достатъчно за следващите пет години. През този период могат да се предприемат стъпки за нов терен. По отношение на взаимоотношенията ни с траурните агенции – да, смущаващо е и за нас, че на територията на общинската болница има траурна агенция, но ние нищо не можем да променим. Всички траурни агенции са длъжни да съставят документи за смърт при нас. Така че те идват и оформят документите. При нас се дава гробно място, при нас се дават часове за погребения, но дали ще дойде гражданин, или представител на траурна агенция, ние сме длъжни да ги обслужим”, каза Цветанка Арбова, директор на ОП “Обредни дейности”. Тя допълни, че бизнес-план на предприето не е изготвен, тай като то не е търговско дружество, а звено, което се субсидира от общината.
“В началото на всяка година общинското предприятие изготвя план-сметка, която се внася в общината, и въз основа на нея се изготвя бюджет”, поясни Цветанка Арбова. Тя съобщи, че се работи по въпроса за поставяне на табла за некролози. “И в момента има табла. Има табло пред ОББ, но въпреки това некролозите се лепят върху сградата на банката”, каза още директорът на общинското предприятие.
Кметът Георги Георгиев допълни, че терен за нов гробищен парк е предвиден в южната част на ЖК “Васил Левски”.
Градоначалникът даде висока оценка за работа за работата на общинско предприятие “Обредни дейности”.

Дейността на ОП “Автогари и транспортно обслужване” не предизвика съществени въпроси и дискусия в ОбС.