Комисията за защита на конкуренцията разреши на Worthford Ltd, република Сейшели, да придобие пряк едноличен контрол върху „Топлофикация Бургас" ЕАД и косвен едноличен контрол върху „Булгархидропоник ООД, Бургас.

След осъществяването на продажбата купувачът ще притежава 100% от акциите на капитала на „Топлофикация Бургас". КЗК установи, че сделката няма да окаже въздействие на конкурентната среда в страната.

Комисията за защита на конкуренцията разреши още и сейшелската компания Sevar Ltd да придобие пряк едноличен контрол върху „Мина Черно море - Бургас" ЕАД, Поморие и непряк едноличен контрол върху „Топлофикация Сливен" ЕАД.„Мина Черно море - Бургас" притежава 100% от капитала на „Топлофикация Сливен" ЕАД. Друга сейшелска  компания придобива пряк едноличен контрол върху „Топлофикация Плевен" ЕАД. Това е фирмата Корнворт.

Предвижда се след продажбата купувачът да инвестира в модернизиране и обновяване на оборудването.