Областна дирекция „Земеделие” Софийска област информира, че наследниците на починали кандидати за подпомагане, които са подали заявление за подпомагане през 2010г. по схемата за национални доплащания за говеда, необвързана с производството, могат да получат полагащата се субсидия, ако в срок до 30 юни 2011г. подадат искане до Държавен фонд „Земеделие” за получаване на помощта. Искането се подава от наследник, който извършва земеделска дейност и е упълномощен с изрично нотариално заверено пълномощно от останалите наследници.
Наследниците на починал земеделски производител, който към 28 февруари 2009г. е отглеждал 10 или повече говеда и/или 10 или повече биволи, регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти, могат да подадат заявление за подпомагане за 2011г. Заявлението се подава в Общинската служба по земеделие по адресна регистрация от наследник, който извършва земеделска дейност и е упълномощен с изрично пълномощно от останалите наследници.
За повече информация може да се обърнете към служителите на Общинските служби по земеделие в Софийска област