До този момент в общинска служба “Земеделие и гори” са регистрирани 64 земеделски стопани. Общата площ на обработваемата от тях земя е 3000 хектара.
Крайният срок за подаване на заявления до Разплащателна агенция за получаване на субсидии за тази стопанска година е 10 май. Регистрацията се извършва в общинска служба "Земеделие и гори".