От 14 до 28 февруари е крайният срок за подаване на заявления по образец за допускане до държавен зрелостен изпит. До 30 май на всеки един от зрелостниците ще бъде издадена служебна бележка, с която ще се яви на изпит през юнската сесия.

Определени са вече датите и часовете за провеждане на държавните изпити. Български език и литература се държи на 1 юни от 8 часа. Изпитът е задължителен за всички зрелостници.  На 3 юни от 8 часа ще се проведе изпит по един от изучаваните предмети: чужд език /английски, немски, френски, руски, испански, италиански/, математика, физика и астрономия, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, история и цивилизация, география и икономика и философия. Избраният предмет трябва да се посочи предварително в заявлението. .

Утвърдени са и други дати, на които зрелостниците могат да се явят на изпит:
4 юни от 8 часа – математика;
5 юни от 8 часа – история и цивилизация;
5 юни от 14 часа – физика и астрономия;
6 юни от 8 часа – география и икономика;
6 юни от 14 часа – химия и опазване на околната среда;
7 юни от 8 часа – философия;
7 юни от 14 часа – биология и здравно образование;
8 юни от 8 часа – английски език;
8 юни от 14 часа – руски език;
9 юни от 8 часа – немски език;
9 юни от 14 часа – испански език;
10 юни от 8 часа – френски език;
10 юни от 14 часа – италиански език.

Резултатите от държавните зрелостни изпити ще бъдат обявени до 20 юни.