От Министерството на вътрешните работи отново напомнят на гражданите да подменят навреме личните си документи.
 

„В СДВР и ОДМВР е изготвен ред, по който след постъпване на искания за организиран прием на заявления за издаване на български лични документи от кметства или ведомства, своевременно се създава организация, която да осигури използването на мобилни биометрични станции.
С мобилните екипи е възможно да бъдат обслужвани граждани, живеещи в отдалечени населени места с неудобен транспорт, както и възрастно население.
Уведомявам Ви, че към настоящия момент в звената БДС при СДВР и ОДМВР няма напрежение при административното обслужване на българските граждани, което е предпоставка за активизиране на гражданите от Вашите области да подадат своевременно заявления за издаване на лични карти, а не това да се случи при неблагоприятни зимни условия.”

Това е извадка от писмото, което получихме и напомняме още един път за важността на повдигнатия отново въпрос за подмяната на личните   документи.