Фирма “Велислава 2000” осъществяваше охранителна дейност в детските градини, ОУ “Васил Левски” и гимназията. За тези обекти тя е сключила договори с общината за срок от една година, който изтече на 1 февруари.   Преди това фирмата е получила предизвестие за прекратяване на договорните отношения.  “Общината няма да преподпише договорите с нас, каквато бе практиката до този момент. Вероятно ще обяви конкурс за възлагане на обществена поръчка за обектите, а аз не вярвам, че в този случай “Велислава 2000” има шанс да спечели” – сподели собственичката на фирмата Лиляна Костова.

От март месец официално ще бъде въведена системата “делегирани бюджети” във всички общински училища. Тогава директорите на учебните заведения ще имат право да провеждат процедури по закона за обществените поръчки вместо общината. Това означава, че те ще могат да избират и охранителните фирми, с които да работят.
На този етап сметките на  детските градини  ще се водят от обединеното счетоводство в общината.