Първоначалното предложение на общинското ръководство такса смет за всички фирми да бъде намалена с 3 промила /от 9 на 6/ претърпя промяна. На днешното заседание кметът Георги Георгиев предложи размерът на налога за всяко юридическо лице да се определя според числеността на неговия персонал. От 9 на 6 промила ще бъде намалена такса смет само за фирми, в които работят до 500 човека. За юридически лица с численост на персонала от 500 до 600 човека таксата ще бъде 8 промила. 8.5 промила ще бъде налогът за фирми, в които работят повече от 600 човека.
27 общински съветници подкрепиха проекта за решение. Въздържал се гласува Христо Якимов от БСП.
По време на обсъждането на докладната за промени в Наредбата за местни данъци и такси, кметът Георгиев съобщи, че през януари 2012 год. общината ще предложи на ОбС да гласува нова процедура за сметоизвозване и сметосъбиране. „Целта е да се обвърже дейността с работата на новото депо и завода за преработка на отпадъци”, уточни той. В отговор на въпрос на общинския съветник Николай Живков, кметът каза, че Общината търси подходящо място за изхвърляне на строителните отпадъци, а с подобряването на организацията по разделното събиране ще се заеме фирмата, която изгражда предприятието за преработка на битови отпадъци.