Въпрос на дни е да започне изгражаденото на новото регионално депо за отпадъци. То ще бъде разположено върху общински терен от 102 декара.  Във връзка с това община Ботевград е получила предложения от три международни организации за изграждане на завод за преработка на твърди битови отпадъци. Той ще заеме около 3, 4 декара от опредeления терен. Размерът на инвестиция от подобен мащаб възлиза на около 22 000 000 лв. - съобщиха от ръководството на общината.