Важен елемент в подготовката на коледните и новогодишните празници е осигуряването на необходимите хранителни продукти за празничната трапеза. В тази връзка Българска агенция по безопасност на храните отправя своите съвети и препоръки към потребителите, свързани с тяхната предпразнична подготовка.

Преди да закупят какъвто и да е хранителен продукт, потребителите задължително трябва да огледат външния му вид и внимателно да проверяват опаковката на продукта. Тя трябва да е с ненарушена цялост и върху нея на видно място, с четлив шрифт, трябва да е посочен производителят или вносителят на продукта. Ако такава информация липсва, това означава, че продуктът е с неизвестен произход. При продажба на непакетирани храни, на мястото на предлагането им трябва да бъдат обявени наименованието на продукта и името на производителя.

Всяка опакована храна, предназначена за краен потребител, трябва да има етикет, съдържащ следните задължителни данни, написани на български език:

•наименование, под което продуктът се продава;
•списък на съставките на храната;
•минимален срок на годност;
•специални условия за съхранение и условия за употреба на храната;
•нетно количество - в случай на предварително опаковани храни;
•името или търговското наименование и адресът на производителя или на лицето, което опакова храната, или на продавача, установен в рамките на Общността;
•подробности за мястото на произхода или за мястото, от което идва храната, когато липсата на подобна информация може да заблуди потребителя относно истинския произход на храната или мястото, от което идва тя;
•при храни от внос се посочва държавата производител, а когато в друга държава храната е претърпяла преработка, която води до промяна в естеството й, върху етикета като страна на произход се обявява страната, в която е извършена преработката;
•указание за употреба, в случай че потребителят не би могъл да ползва храната без него;
•маркировка, позволяваща идентифициране на партидата, към която принадлежи храната.

Потребителите трябва внимателно да прочитат срока на годност на всеки хранителен продукт, който купуват, както и условията за съхранение, посочени от производителя на самия етикет. Те следва да се спазват стриктно, тъй като от това зависи запазването на качеството на храната и нейната безопасност. За пресните и охладените храни от животински произход, като меса, месни продукти и заготовки, малотрайни колбаси, млечни продукти, риба и рибни продукти, субпродукти и др., препоръчителното съхранение е в хладилник при температура от 0°С до 4°С, в рамките на указания срок. Замразените храни се съхраняват във фризер при температура не по-висока от минус 18°С до деня на тяхната консумация, спазвайки указания на етикета срок.

Българска агенция по безопасност на храните препоръчва на потребителите да пазаруват от регламентирани производители и търговци. Закупуването на храни от обекти, нерегистрирани по реда на Закона за храните, е риск за тяхното здраве. 

Важни са и основните правила и изисквания за безопасност на храните - Поддържайте високо ниво на хигиена! Съхранявайте суровите и сготвените продукти поотделно! Спазвайте подходяща топлинна обработка! Съхранявайте храните при указаната на етикета температура! Използвайте безопасна вода и безопасни сурови продукти!

В случай, че потребителят се усъмни в качеството на храната или установи някаква нередност, трябва да запази касовата бележка и оригиналната опаковка на продукта. С тях той може да подаде сигнал до БАБХ (на телефон 0700 122 99 или на www.babh.government.bg/bg/signal.html).