Предстоят Коледните и Новогодишните празници. Празничното настроение  не бива да се помрачава от инциденти с възникнали пожари и запалвания. В тази връзка Ви съветваме да се обърнете внимание на изправността и правилната експлоатация на отоплителните и нагревателни уреди. Същите трябва да са пожарообезопасени и да не се оставят без надзор. По време на приготовленията за коледните и новогодишни трапези, домакините не трябва да забравят за включени нагревателни уреди.


Игрите и забавленията на децата често крият опасност от възникване на пожари. Необходимо е да се упражнява постоянен родителски контрол, тъй като паленето на бенгалски огън и свещички до елхите или до други лесно запалими предмети е изключително опасно. Много от пиротехническите средства - пиратки, фойерверки и други подобни, са пожароопасни и не трябва да се хвърлят безразборно от прозорци и тераси, тъй като това може да доведе до възникване на пожари в стопански постройки, съседни тераси, горими навеси и др., а също така и до нараняване на хора.


При употребата  на пиротехнически средства и  украса на елхите  е необходимо:


• Елхите да се поставят на безопасно разстояние от пердета и други горими материали;


• Използваните ел. гирлянди и лампички не трябва да са самоделно направени. Същите не бива да се оставят включени без надзор;   


• Родителският контрол е задължителен при палене на свещи и бенгалски огън по елхата и на други места. Необходимо е да се разясни на децата опасността от детската игра с огън Оставянето на деца без надзор сами в жилищата, а още повече заключени е опасно;


• Не допускайте деца да употребяват пиратки, римски свещи, ракети и други пиротехнически изделия!


• Фойерверки, бенгалски огън и други пиротехнически средства да не се хвърлят безразборно. Те са предназначени за използване на открити и безопасни места;


• Складираните горими вещи и леснозапалими течности на тераси крият опасност за възникване на пожари от попадане на фойерверки, сигнални ракети, незагасени цигари и други небрежни действия;


• Бъдете отговорни, когато държите запалени свещи в църквите. Пазете околните хора и имуществото.


Не забравяйте, че при пожар телефонът за спешни повиквания е 112.