Общинска администрация гр. Етрополе обявява конкурс за свободни работни места за следните длъжности:
- Главен специалист „Счетоводство”  
Изисквания за заемане на длъжността:  висше икономическо образование,  бакалавърска степен, вид правоотношение – трудово.

- Старши експерт „Проекти и инвестиционни програми”
Изисквания за заемане на длъжността: висше образование  с бакалавърска степен, вид правоотношение – трудово.

Необходими документи: заявление, автобиография, копие от диплома за завършено образование и допълнителна квалификация, ако има такава, копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
Документите да бъдат представени в “Общински център за услуги и информация на гражданите”, гише “Деловодство”;
Срок за подаване - 19.04.2012 г.

Конкурсът ще се проведе чрез подбор по документи и интервю на 20.04.2012 г. от 10.00 часа в сградата на Общинска администрация – гр. Етрополе.