II място за отбора на СОУ”Христо Ясенов”- гр. Етрополе
в състезание за „Защита при бедствия, аварии и извънредни ситуации-2012”

На 26 април в гр. Пирдоп се проведе 13-тото Областно състезание за ученици -  „Защита при бедствия, аварии и извънредни ситуации”.
В състезанието взеха участие 14 отбора от Софийска област, като премина в 2 етапа:
!. Теоретичен – решаване на тест от 25 въпроса
2. Практичен – с центрове:
- земетресение;
- наводнение;
- индивидуални средства за защита;
- химическо замърсяване;
- първа помощ.
Отборът на СОУ”Христо Ясенов”- гр. Етрополе бе представен от Владимира Красимирова – 7б клас, Мартин Олегов – 7а клас, Венцислав Иванов - 7б клас и Цветелина Пламенова  - 7а клас.
Ръководители на състезателите бяха Дамяна Петрова – учител по математика, фелдшера на училището – Галя Пешева и Борис Стоев  - отговорник „Защита при бедствия и аварии” към Общинска администрация- Етрополе.
Ръководството на училището изказва своята благодарност към състезателите и техните ръководители и им пожелава здраве и бъдещи успехи!