Информация за развитие на спорта на територията на Община Ботевград е внесена за обсъждане в Общинския съвет. В нея се посочва, че в бюджета на общината за 2012 година са предвидени 80 000 лева за спорт. От тях до момента са отпуснати: 9 500 лева за баскетболен клуб „Балкан”, с които основно са финансирани финални турнири от националните първенства, в които е участвала детско-юношеската школа; 4 900 лева за изплащане на възнаграждения на треньори на детското-юношеската футболна школа и поддържане на стадион „Христо Ботев”; 4000 лева за участието на Клуба по спортна акробатика в републиканските първенства през първото полугодие на 2012 год.; 1000 лева за участието на състезатели от Клуба по лека атлетика в национални първенства.
От средствата, определени за спорт, са изразходвани общо 11 300 лева за хонорари на треньори и възнаграждения на работници по поддръжка на спортните съоръжения. Сумата е разпределена така: футбол – 6000 лева; тенис – 1 400 лева; акробатика – 1 600 лева; лека атлетика – 1 600 лева; баскетбол – 700 лева.
В края на полугодието ОбС със свое решение отпусна общо 8000 лева за награда на състезателя по таекуон-до  Владимир Далаклиев и неговия треньор Пламен Трънски. Финансовият стимул също е осигурен от средствата за спорт.
През първото полугодие община Ботевград е финансирала и масови спортни прояви – състезание по стрийтбол – 380 лева; състезание по планинско колоездене в Боровец – 550 лева.
В Информацията за развитие на спорта в общината се посочва още, че предстои подпомагане и на клубовете, които до този момент не са получили средства. Това ще бъде съобразено с приетия бюджет за спорта и периодичността на постъпване на финансови средства в общинската хазна.
Друг текст от Информацията гласи, че кметът Георги Георгиев поема ангажимент след провеждане на отчетно-изборна на БК „Балкан” да осигури издръжката на „силен мъжки баскетболен отбор и успешното му участие в националната баскетболна лига”.
Информацията за развитие на спорта в Обшина Ботевград е внесена за разглеждане в ОбС по искане на съветника Иван Гавалюгов.