Към настоящия момент по одобрен проект към националната програма “Асистенти за хора с увреждания” са назначени 30 лица на длъжността “социален асистент”. Те обгрижват 85 тежко болни и самотни живеещи възрастни хора от община Ботевград.

В началото на този месец фондация “Социални норми” е разработила нов проект по националната програма “Асистенти за хора с увреждания”. Предвижда се по него да бъдат наети на работа 10 социални асистенти. В продължение на шест месеца те ще се грижат за 36 лица. Проектът ще бъде реализиран през следващата година. Във тази връзка кметът на общината ще внесе докладна в ОбС  за отпускане на 3 014 лв., необходими за съфинансиране на разработката.