Кандидатите за проектиране на пътя от Видин до Ботевград са 11, съобщиха от Агенция “Пътна инфраструктура” (АПИ) в петък.

Бъдещият победител в търга ще трябва да направи технически и идеен проект на 36 км на пътя от Видин до Димово и на 22 километрова отсечка – Димово – Бела – Ружинци.

Прогнозната стойност на поръчката е 1.5 млн. лв. без ДДС. Финансирането е осигурено по оперативна програма “Транспорт”.

Победителят ще бъде избран по най-ниска цена.

Офертите по реда на тяхното постъпване в АПИ са на "Трафик Холдинг", ДЗЗД Текоги Видин-Ботевград, "Пътпроект 2000", "Трансконсулт 22", ДЗЗД Виаплан-Бурда, "Рутекс", "Пътпроект", Сдружението "Серинг ООД – Сервици Ди Индженерия – Клон КЧТ", "Инжконсулт Проект", "Видин-Монтана 2012" и Консорциум "Мости".