Това е проектът, който е обсъден на експертен съвет миналата седмица във фонд “Републиканска пътна инфраструктура”. Четрилентовата магистрала ще заобикаля селата и ще мине през нивите в подножието на планинския скат, за да стигне възвишението Копяновец.
Срещу приемането на този вариант се е възпротивил кметът на Ботевград Георги Георгиев, който е присъствал на експертния съвет в София. Той настоява пътят да мине по сегашното си трасе през селата.