В началото на м. януари стартираха строително-ремонтните дейности по проект „Обновяване и оборудване на МБАЛ „Проф. д-р Александър Герчев” ЕООД – гр. Етрополе”. Изпълняват се по сключен договор със строителната фирма „Джи Пи Груп” ООД.


Ремонтни дейности ще бъдат извършени в 4 от общо 7 блока в многопрофилната болница, а именно: блок А (сутерен); блок В (сутерен, 1-ви етаж, 2-ри етаж, 3-ти етаж и 4-ти етаж); блок Д (2-ри етаж и 3-ти етаж); блок Е (1-ви етаж, 2-ри етаж, 3-ти етаж и 4-ти етаж). Ремонти са предвидени само в помещенията, които ще бъдат оборудвани, което е изискване на програмата.
Блок А – Ще се ремонтира изцяло сутеренният етаж, където се намира Отделение по физиотерапия и рехабилитация (ОФТР). 
Блок В - Сутеренният и първият етаж  ще бъдат ремонтирани частично. В сутерена се намира Отделението по физиотерапия и рехабилитация (ОФТР). На първия етаж ще бъдат разположени  ТЕЛК и  приемно-консултативни  кабинети  по ортопедия и травматология; по хирургия; манипулационна и гипсовъчна; по образна диагностика; по вътрешни болести; по неврология и по педиатрия. Вторият, третият и четвъртият етажи ще се разработват частично, където са разположени съответно Отделение по образна диагностика, Клинична и Микробиологична лаборатория.
Блок Д - Вторият и третият етаж, където се намират Детското и Вътрешното отделение ще се ремонтират частично. 
Блок Е - Първият и вторият етаж са проектитани частично, където са разположени съответно  Отделението по анестезия, реанимация и интензивно лечение (ОАРИЛ) и Отделението по травматология и ортопедия. Третият етаж се разработва целият. Към момента настаненият Дом за стари хора ще се измести в напълно обновената сграда на старата болница и на негово място ще бъде разположено Отделение по физиотерапия и рехабилитация (ОФТР).  Четвъртият  етаж  ще се ремонтира целият и ще помещава  Отделение  за долекуване.  
Описаните помещения ще бъдат ремонтирани, като са предвидени следните  дейности: въвеждане на мерки за енергийна ефективност, вътрешен ремонт на стаи, бани и тоалетни, вентилация и климатизация, битово горещо водоснабдяване, електрическа и осветителна инсталация, ремонт на басейн, преустройство на рентгенови кабинети. За хигиената и опазването на здравето на хората са предвидени безвредни строителни материали. Подовите насилки са високоизносващи се, нелъзгаеми със сертификат за употреба в медицински заведения. Стенните са с латекс, антибактериален латекс и ПВЦ облицовка със сертификат за употреба в медицински заведения. 
Предвидени са мерки за достъп до всички помещения и съоръжения в сградата за хора в неравностойно положение.